web_banner_728x90

Sanasto

  aaloppi

  Pako- tai poistoputki.

  ahdin, brassi, prassi

  Purjealuksessa raa’an nokkaan kiinnitetty köysi tai vaijeri jolla raakapuut käännetään.

  ahtaa, prassata

  Purjealuksessa raakapuun kääntäminen ahtimien avulla haluttuun suuntaan. Ahtaa: myös lastata alus.

  ahteri

  Aluksen perä, takaosa. Vrt. peräpeili.

  ajoankkuri, laahusankkuri

  Mereen heitetty yleensä iso pussi, joka hidastaa aluksen ajelehtimista.

  ajomasto

  Kuusi- tai useampimastoisen kuunarin tai kuunarilaivan viides masto keulasta lukien.

  ajopurje, jaakari

  Purjealuksen keulaharuksissa olevista kolmiopurjeista uloin.

  akansolmu, ämmänsolmu

  Väärin tehty merimiessolmu joka luistaa.

  alahanka, lee

  Aluksen suojanpuoli, tuulen alapuoli. Vrt. ylähanka eli luuvartti.

  alamasto

  Jatketun maston alin osa.

  aliperämies, konstaapeli, konsti

  Vastasi purjealuksessa mm. muonavaraston hoidosta.

  alusrekisteri, laivarekisteri

  Rekisteri johon ilmoitettiin kaikki vähintään 19 nettorekisteritonnin kauppamerenkulussa käytetyt alukset.

  andra, toinen perämies

  Vastasi purjehduksen aikana oikean laidan vahdista ja työskentelystä kannella.

  anemometri

  Tuulimittari.

  anemoskooppi

  Tuuliviiri.

  ankkurikurki, ankkurirana

  Käännettävä ankkurin nosto- ja laskulaite.

  ankkurikurki, ankkurirana

  Käännettävä ankkurin nosto- ja laskulaite.

  ankkuripeli, ankkurivinssi

  Ankkurin nostoon tai laskuun käytettävä pyöritettävä laite, jonka ympäriltä ankkuriköysi tai -ketju kulkee.

  ankkuripeli, ankkurivinssi

  Ankkurin nostoon tai laskuun käytettävä pyöritettävä laite, jonka ympäriltä ankkuriköysi tai -ketju kulkee.

  ankkuritukki, tukki

  Ankkurivarren yläpäässä poikittain oleva tukki, joka kääntää ja pitää ankkurikourat merenpohjaa vastaan.

  armada

  Sotalaivasto.

  auksiliaarialus, m/aux

  Apumoottorialus. Moottorilla varustettu purjealus. ”auxiliary motor”.

  avoin tuuli

  Aluksen sivusuunnasta tuleva tai myötäinen tuuli.

  silmäploki, neitsyt, jumpru, kalloploki, aaveensilmä

  Laivassa käytetty litteänpyöreä puusta valmistettu rei’itetty ploki, jota ympäröi köysi tai rautavanne. Köysi kiersi silmien kautta muodostaen taljan.

  tukkiankkuri, amiraliteettiankkuri

  Perinteinen ankkurityyppi, johon kuuluu kourat ja tukki.

  ahdin, brassi, prassi

  Purjealuksessa raa’an nokkaan kiinnitetty köysi tai vaijeri jolla raakapuut käännetään.

  baneeri

  Lippu.

  barduuna

  Purjelaivan mastoa viistosti taakse tukevat vaijerit.

  bofori

  Vanha tuulen voimakkuuden yksikkö. 0 boforia tyyni, 12 boforia hirmumyrsky.

  bruttorekisteritonni, brt

  Aluksen rungon tilavuus. 1 brt = 2,83 m³, 100 englantilaista kuutiojalkaa. Vrt. nettorekisteritonni.

  bruttorekisteritonni, brt

  Aluksen rungon tilavuus. 1 brt = 2,83 m³, 100 englantilaista kuutiojalkaa. Vrt. nettorekisteritonni.

  bruttovetoisuus

  Aluksen ja sen lastitilojen yhteistilavuus eräin poikkeuksin, ilmoitetaan bruttorekisteritonneina. Vrt. nettovetoisuus.

  bunkkeri

  Aluksen polttoaine lajista riippumatta. Myös hiiliruuma.

  bunkrata

  Ottaa polttoainetta.

  buugi, puuki

  Halssi- tai reittiosuus.

  ilmapuntari, barometri

  Koje jolla mitataan ilmanpainetta.

  isovene, parkassi, barkassi

  Aluksen suurin laivavene.

  kabyysi, byssa

  Aluksen keittiö.

  komentosilta, bryka

  Aluksen ohjauspaikka.

  kryssimasto, pekiinimasto, begiinimasto

  Kolmimastoisen täystakiloidun laivan takamasto. Neljä tai useampimastoisen täystakiloidun tai parkkilaivan toinen masto perästä lukien. Kuunarilaivan tai kuunarin kolmas masto keulasta lukien.

  kuunarilaiva, barkentiini

  Vähintään kolmimastoinen purjelaiva, jossa takamastot kahvelitakiloitu ja jonka etumasto raakatakiloitu.

  kuunaripriki, brikantiini, hermafrodiittipriki

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjealus, jonka molemmissa mastoissa ylhäällä raa’at.

  painolasti, paarlasti, ballast

  Tyhjään tai vajaasti lastattuun alukseen vakavoittamiseksi otettu toisarvoinen kuorma esim. vesi, kivi, hiekka.

  röijeli, pikkuprammi, bovenprammi, puuvenprammi

  Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje.

  väkipyörä, ploki, bloki, pylpyrä

  Akselilla pyörivä pyörä, jonka kehällä on uurre köyttä varten.

  siiffi, chiiffi

  Konepäällikkö.

  Dendrokronologia

  Puun vuosirenkaiden muodostaman sarjan tutkimiseen perustuva iänmääritysmenetelmä. Vrt. radiohiiliajoitus.

  Dispaasi

  Merivahingon laskeminen.

  donkeyman

  Konemies,jolla ei välttämättä ole konemestarin pätevyyttä. Vrt. donkey

  drake, lohikäärmelaiva

  Sotatarkoituksiin käytetty viikinkilaiva.

  eksymä, deviaatio

  Kompassin virhenäyttämä, joka johtuu aluksen metalliosissa ja sähkölaitteissa syntyneestä magneettikentästä. Virheen suuruus vaihtelee suunnasta riippuen.

  kuollut paino, dead weight, DWT, TDW, long ton

  Aluksen kantavuus: lastin, ihmisten ja varastojen yhteispaino, joka saa aluksen vajoamaan tiettyyn lastiviivaan saakka. 1 dwt = 1000 kg, aiemmin long ton 1 lt = 1016,05 kg.

  kuollut paino, dead weight, DWT, TDW, long ton

  Aluksen kantavuus: lastin, ihmisten ja varastojen yhteispaino, joka saa aluksen vajoamaan tiettyyn lastiviivaan saakka. 1 dwt = 1000 kg, aiemmin long ton 1 lt = 1016,05 kg.

  puominkannatin, dirkki

  Aluksen takilassa oleva köysi, jolla kannatetaan puomin ulkopäätä.

  tunkki, donkey

  Apuhöyrykone. Tunkiksi kutsutaan myös alipäällystöön kuuluvaa konemiestä. Vrt. donkeyman.

  uppouma, deplasementti

  Aluksen syrjäyttämän vesimäärän paino.

  varppausankkuri, driki

  Kevyt ankkuri, jota käytettiin aluksen hinaamiseksi eteenpäin esim. satamassa.

  eksymä, deviaatio

  Kompassin virhenäyttämä, joka johtuu aluksen metalliosissa ja sähkölaitteissa syntyneestä magneettikentästä. Virheen suuruus vaihtelee suunnasta riippuen.

  eksymäkäyrä, eksymätaulukko

  Taulukko tai käyrä, joka kuvaa kompassin eksymävirhettä eri kompassisuunnilla.

  eksymäkäyrä, eksymätaulukko

  Taulukko tai käyrä, joka kuvaa kompassin eksymävirhettä eri kompassisuunnilla.

  eldari

  Lämmittäjä höyryaluksessa.

  emäpuu

  Puualuksen kölin pääosa, johon rungon muut pääosat liitetään.

  ensimmäinen perämies

  Ennen vuotta 1962 laivan arvojärjestyksessä kapteenin jälkeen seuraava. Vuoden 1962 jälkeen nimitys muuttui yliperämieheksi. Ennen vuotta 1962 perämiesten arvojärjestys: ensimmäinenperämies, toinenperämies ja kolmasperämies ja jälkeen 1962 yliperämies, ensimmäinenperämies, ja toinenperämies.

  entrata

  Tarttua, iskeä kiinni yleensä taistelussa toiseen alukseen.

  eranto

  Virhe, joka johtuu magneettikompassissa magneettisen ja maantieteellisen pohjoisnavan välisestä erosta.

  päiväntasaaja, ekvaattori, linja

  Isoympyrä, joka sijaitsee yhtä kaukana maan molemmista navoista ja jakaa maan eteläiseen ja pohjoiseen pallonpuoliskoon. Vrt. leveyspiiri.

  fallata

  Purjealuksen suunnan muuttaminen myötäisempään tuuleen. Vrt. luuvata

  flinderin tanko

  Kompassin eksymän poistamiseksi käytettävä puikko.

  flöitti

  Pyöreäperäinen, tasapohjainen, suhteellisen kapea purjelaiva 1600-luvulta, jossa voimakkaasti sisäänpäin kallistetut kyljet.

  fokka

  Alin raakapurje keulamastossa. Yksimastoisen purjelaivan kolmionmuotoinen keulanpuoleinen haruspurje.

  fregatti

  Täystakiloitu eli kaikissa mastoissa raakapurje(et). Nopea ja vahva sota- tai kauppalaiva 1600 – 1900-luvuilta. Kolme- tai useampimastoinen raakapurjeilla varustettu laiva. Nykyisin sota-alustyyppi.

  fyyri

  Laivan tulipesä. Majakka.

  fööri

  Aluksen keulaosa.

  jalka, feet

  Pituus- ja syvyysmitta. 1 jalka = englantilainen jalka 30,5 cm, ruotsalainen ja suomalainen jalka 29,7 cm.

  keulamasto , fokkamasto

  Purjelaivan etumasto. Raakapurjelaivoissa ja kuunareissa etummainen masto. Kaksimastoisessa laivassa, jos keulamasto on pidempi sitä kutsutaan isomastoksi.

  keulapiikki, fööripiikki

  Aluksen keulimmainen osa.

  nostin, falli

  Purjeen nostinköysi tai -vaijeri.

  yliperämies, försti

  Laivan arvojärjestyksessä kapteenin jälkeen seuraava. Kauppalaivastossa vuoteen 1962 asti käytettiin nimitystä ensimmäinen perämies. Hänelle kuului vastuu laivan hoidosta ja laivatöiden sujumisesta. Vrt. ensimmäinenperämies.

  galeassi

  Kaleeria suurempi, useampimastoinen ja useammalla tykillä varustettu soudettava sota-alus 1500 – 1600-luvulla.

  galeoni

  Koristeellinen, vähän tunnettu, 1500-luvulta ja sen mittapuun mukaan solakka ja suuri nelimastoinen purje-alus, jossa keula- ja peräkastellit.

  galleria

  Noin 1600-luvun sota-aluksen peräpeilissä oleva parveke.

  garneeraus

  Aluksessa sisä- tai suojalaudoitus.

  graffitoituminen

  Merivedessä olevasta rautaesineestä raudan syöpyminen pois ja korvautuminen hiilellä. Kappale säilyttää kuitenkin alkuperäisen muotonsa, mutta menettää kestävyytensä.

  greenwichin keskiaika, gmt

  Greenwich Mean Time. Nollameridiaani kulkee Greenwichin tähtitornin kautta.

  greenwichin keskiaika, gmt

  Greenwich Mean Time. Nollameridiaani kulkee Greenwichin tähtitornin kautta.

  göösi

  Keulalippu.

  hyrräkompassi, gyrokompassi

  Maantieteellistä pohjoisnapaa osoittava kompassi, joka on vapaa magneettisista häiriöistä.

  haahti

  Alle yhden lästin kantoisia 5…6 lautaisia saaristoveneitä.

  haaksirikko

  Aluksen vaurioituminen tai tuhoutuminen.

  haalata

  Nostaa, vetää. Siirtää alusta ilman konevoimaa kiinnitysköysillä laiturissa. vrt. männän haalaus.

  haapio

  Palkomainen, haavan pehmeästä rungosta kovertamalla tehty, vene.

  hakurahtilaiva, tramppi

  Rahtilaiva, joka kuljettaa rahtia kysynnän ja tarjonnan mukaan.

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  hallin ankkuri

  Raskas laiva-ankkuri jossa ei ole tukkia.

  halssi

  Aluksen puoli, jolta tuuli tulee purjeeseen. Esim. olla paapuurin halssilla, kun tuuli tulee vasemmalta.

  hamina

  Satama.

  hamppuköysi

  Hamppukasvin varren kuidusta valmistettu köysi.

  hankavastainen, pitivinni, piilivinni

  Tiukasti tuuleen purjehdittava suunta.

  harata, trallata

  Varmistaa esim. kulkuväylän syvyyttä tai etsiä hylkyä tai miinoja trallilla.

  harus, staagi, taaki

  Aluksen mastoja pituussuuntaan tukeva köysi tai vaijeri.

  harusfokka

  Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa lähinnä mastoa oleva kolmiopurje.

  haruspurje

  Kolmion tai neliön muotoinen purje, joka kiinnitetään purjealuksessa keula- tai mastojen väliseen harukseen.

  haveri, merivahinko

  Vahinko tai onnettomuus, joka kohtaa alusta tai lastia.

  heittoliina, kastliina

  Ohut heittoköysi, jonka avulla esim. kiinnitysköysi vedetään alukselta esim. laiturille.

  heittoploki, lämsäploki

  Yhdeltä sivulta avonainen ploki. Ks. väkipyörä.

  hiivata

  Hilata, vetää tai kiskoa.

  holistoni

  Laivassa pehmeä ja huokoinen kivi, jolla hiekan kanssa hierotaan aluksen kansi puhtaaksi.

  holkki

  Todennäköisesti koggista kehitetty suuremman lastauskyvyn omaava purjelaiva noin 1400-luvulta.

  horisontti

  Taivaanranta. Taivaan ja maan yhtymäkohta.

  huippupurjekuunari

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva, jonka etumastossa ylhäällä raa’at.

  huokurit

  Vesireiät veneen kaarissa.

  hurrikaani

  Pyörremyrsky, myrskyn halkaisija kymmeniä tai satoja kilometrejä.

  huukkari

  Kaksi- tai kolmimastoinen pienehkö alus 1700-luvulta.

  hylky

  Hylätty, haaksirikkoutunut alus, jota ei voida pelastaa.

  hyrräkompassi, gyrokompassi

  Maantieteellistä pohjoisnapaa osoittava kompassi, joka on vapaa magneettisista häiriöistä.

  kahveli, haarukka

  Maston yläosasta yläviistoon, perään päin lähtevä ulkoneva tanko.

  kahvelikuunari, hoilo, tasalatvakuunari

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva.

  kahvelipurje, haarukkapurje

  Nelikulmaisen mallinen purje, joka on yläreunasta kiinnitetty kahveliin ja alareunasta puomiin.

  klyyssi, haukku

  Aluksen partaassa tai kannella oleva silmäke tai vetoura, jonka läpi kiinnitys- tai ankkuriköydet vedetään.

  koggi, hansagoggi

  Teräväkeulainen ja -peräinen, limisaumainen, noin 1200-luvulla saksalaisten hansakauppiaiden käyttämä yksimastoinen raakapurjeella varustettu purjelaivatyyppi.

  kuunaripriki, brikantiini, hermafrodiittipriki

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjealus, jonka molemmissa mastoissa ylhäällä raa’at.

  ilmapuntari, barometri

  Koje jolla mitataan ilmanpainetta.

  isomasto

  Kaksimastoisen purjealuksen takimmainen masto, jos se on etumaston pituinen tai pidempi. Useampimastoisessa aluksessa toinen masto keulasta lukien tai sen pisin masto.

  isopurje

  Purjealuksen isomaston alin raaka-, kahveli- tai kolmiopurje.

  isovene, parkassi, barkassi

  Aluksen suurin laivavene.

  itineraari

  Väyläselostus, purjehdusohje, reittikuvaus.

  ajopurje, jaakari

  Purjealuksen keulaharuksissa olevista kolmiopurjeista uloin.

  jaala

  Kaksimastoinen kahvelipurjein varustettu laiva.

  jahti

  Nopea, siro, yleensä yksimastoisella kahvelitakilalla varustettu purjealus.

  jakobinsauva

  Astesauva. Navigointilaite, jota käytettiin auringon, horisontin ja tähtien avulla.

  jalka, feet

  Pituus- ja syvyysmitta. 1 jalka = englantilainen jalka 30,5 cm, ruotsalainen ja suomalainen jalka 29,7 cm.

  jalus, skuutti

  Purjeen säätököysi, jolla purjeen uloin alakulma säädetään tuuleen nähden sopivaan asentoon. Vrt. ahdin.

  jatkomasto

  Purjealuksen kolmi- tai nelijatkoinen masto. Toinen jatko on märssytanko ja kolmas prammitanko.

  jiggermasto

  Neli- tai useampimastoisen täystakiloidun laivan takamasto, jossa kahveli ja raa’at. Viisi- tai useampimastoisen kuunarin tai kuunarilaivan neljäs masto keulasta lukien.

  jiippi, myötäkäännös, lehmänkäännös

  Avotuulessa halssinvaihto myötätuulen kautta. Jos purjealus ei luovittaessa pysty vastakäännökseen, kutsutaan halssinvaihtoa myötätuulen kautta lehmänkäännökseksi.

  jooli

  Kaksimastoinen purjealus, jossa kahvelitakilat, jonka pieni takamasto sijaitsee ruorikammen takapuolella.

  jungmanni

  Aluksessa laivapoika, kansimies.

  juokseva takila

  Purjealuksen kaikki juoksevat köydet, ohjaimet, kuristimet, jalusnuorat, purjeiden nostoköydet yms. köysistö. Vrt. kiinteä takila.

  jäkkiaasi, jackass barque

  Kolmimastoinen, 1800-luvun lopulla parkista muutettu vähintään kolmemastoinen, osittain kahvelitakiloitu laiva.

  jäkkiaasi, jackass barque

  Kolmimastoinen, 1800-luvun lopulla parkista muutettu vähintään kolmemastoinen, osittain kahvelitakiloitu laiva.

  jänis

  Maihin asetettu reimarin sijoitusmerkki.

  jöölinki

  Nostoköysi.

  pertti, jalkapertti

  Purjelaivan raakojen ja puomien alla oleva köysi tai vaijeri, jonka päällä purjeita käsiteltäessä seisotaan.

  silmäploki, neitsyt, jumpru, kalloploki, aaveensilmä

  Laivassa käytetty litteänpyöreä puusta valmistettu rei’itetty ploki, jota ympäröi köysi tai rautavanne. Köysi kiersi silmien kautta muodostaen taljan.

  talja, jiina

  Väkipyörä, jonka muodostaa kaksi köyden yhdistämää yksi- tai useampipyöräistä plokia. Useampikertaistaa käytetyn voiman.

  aliperämies, konstaapeli, konsti

  Vastasi purjealuksessa mm. muonavaraston hoidosta.

  aliperämies, konstaapeli, konsti

  Vastasi purjealuksessa mm. muonavaraston hoidosta.

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  heittoliina, kastliina

  Ohut heittoköysi, jonka avulla esim. kiinnitysköysi vedetään alukselta esim. laiturille.

  kaapelinmitta

  Meripeninkulman kymmenesosa, 185,2 m.

  kabyysi, byssa

  Aluksen keittiö.

  kahveli, haarukka

  Maston yläosasta yläviistoon, perään päin lähtevä ulkoneva tanko.

  kahvelikuunari, hoilo, tasalatvakuunari

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva.

  kahvelipurje, haarukkapurje

  Nelikulmaisen mallinen purje, joka on yläreunasta kiinnitetty kahveliin ja alareunasta puomiin.

  kahvelitakila

  Masto johon on kiinnitetty kahveli ja siinä kahvelipurje ja maston huipussa latvapurje.

  kaija, möljä

  Laituri. Kaija myös tukiköysi- tai vaijeri.

  kajuutta

  Aluksessa päällystölle ja matkustajille varattu tila.

  kaleeri

  Matalakulkuinen, pitkä, ja soudettava, usein myös takiloitu noin 1400-luvulta 1700-luvulle saakka käytetty, useimmiten sota-alus.

  kaljaasi

  Yleensä kahdella kahvelitakilalla varustettu purjelaiva, jonka takamasto yleensä etumastoa pidempi.

  kaljuunakuva

  Laivan keulakoriste. Veistetty ihmis- tai eläinhahmo aluksen keulassa.

  kaljuutti

  Pyöreä, täyteläisen runkomuodon omaava purjelaiva noin 1700-luvulta.

  kantavuus

  Aluksen kantokyky painotonneina.

  kap Horn

  Etelä-Amerikan eteläkärki, tunnettu ankarista myrskyistään.

  kaplaaki

  Merikapteenille palkan lisäksi bruttorahdista maksettu korvaus.

  kappi, kaappi, kajuutankaappi

  Kannen alle johtavan sisäänkäynnin suojana oleva pieni koppi. Hytti alas vievän käytävän päällä.

  kappi, kaappi, kajuutankaappi

  Kannen alle johtavan sisäänkäynnin suojana oleva pieni koppi. Hytti alas vievän käytävän päällä.

  kappi, kaappi, kajuutankaappi

  Kannen alle johtavan sisäänkäynnin suojana oleva pieni koppi. Hytti alas vievän käytävän päällä.

  kapteeni

  Aluksen päällikkö

  karakki

  Kaksi-, kolmi- tai nelimastoinen, tasasaumainen, keula- ja peräkastellilla varustettu Välimerellä käytetty pyöreänmuotoinen kauppalaiva noin 1500-luvulta. Etumastossa, tai -mastoissa raakatakila ja takamastossa tai -mastoissa viistopurjeet. Perä- ja keulakastelli.

  karavelli, kraveli

  Enintään kolmimastoinen myöhemmin raakatakiloitu pyöreänmuotoinen, tasaperäinen ja tasasaumainen, keula- ja peräkastelleilla varustettu noin 1200-1400-luvun lopun purjelaivatyyppi.

  karavelli, kraveli

  Enintään kolmimastoinen myöhemmin raakatakiloitu pyöreänmuotoinen, tasaperäinen ja tasasaumainen, keula- ja peräkastelleilla varustettu noin 1200-1400-luvun lopun purjelaivatyyppi.

  kastelli

  Aluksen keulassa ja/tai perässä oleva korokerakennelma.

  kattiruoska

  Aluksissa rangaistusvälineenä käytetty ruoska.

  ketjulukko, sakkeli

  U:n muotoinen, kierretapilla varustettu, kettingeissä ja ketjuissa käytetty lukko.

  ketka

  Kansinotkos, purjelaivan rakennustapa, jossa keula ja perä ovat keskilaivaa selvästi korkeammalla.

  keulaharuspurje

  Purjelaivan keulamaston eteenpäin suuntautuvassa haruksessa oleva kolmion mallinen purje.

  keulamasto , fokkamasto

  Purjelaivan etumasto. Raakapurjelaivoissa ja kuunareissa etummainen masto. Kaksimastoisessa laivassa, jos keulamasto on pidempi sitä kutsutaan isomastoksi.

  keulapiikki, fööripiikki

  Aluksen keulimmainen osa.

  keulapuomi, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööti

  Purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty.

  keulapuomi, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööti

  Purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty.

  keulapuomi, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööti

  Purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty.

  keulapuomi, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööti

  Purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty.

  keulatankoharuspurje

  Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa purjelaivassa lähinnä mastoa oleva kolmiopurje.

  kiinteä takila

  Purjealuksen paikallaan oleva köysistö, vantit, partuunat, harukset ja puomien ym. kannattimet. Vrt. juokseva takila.

  kipinä

  Radiosähköttäjä.

  klipperi

  Runkomuotoon viittaava nimitys nopeasta, pitkästä ja sulavasta 3-4-mastoisesta kauppalaivasta noin 1850-luvulta.

  klyyssi, haukku

  Aluksen partaassa tai kannella oleva silmäke tai vetoura, jonka läpi kiinnitys- tai ankkuriköydet vedetään.

  knaappi

  Puusta tai metallista valmistettu kahvamainen köyden kiinnityshela.

  knarri

  Viikinkien käyttämä rahtialustyyppi.

  koffi

  Rannikkoliikenteeseen tarkoitettu, pyöreänmuotoinen, kaksimastoinen, kahvelitakiloitu purjelaiva, jonka etumastossa lisäksi raakapurjeet.

  koggi, hansagoggi

  Teräväkeulainen ja -peräinen, limisaumainen, noin 1200-luvulla saksalaisten hansakauppiaiden käyttämä yksimastoinen raakapurjeella varustettu purjelaivatyyppi.

  koija, pritsi, punkka

  Vuode, makuusija.

  kokka

  Keula. Aluksen etummaisin osa.

  kolistimmi

  Hiililämmitteinen höyrylaiva. Vrt. öljystimmi.

  komentosilta, bryka

  Aluksen ohjauspaikka.

  kompassi

  Maan magneettista pohjoisnapaa osoittava, navigoinnissa käytettävä laite.

  komposiittilaiva

  Metallikaarille rakennettu puualus.

  kompoundikone

  Kaksipaisuntainen höyrykone. Vrt. kvadruppeli- ja trippelikone.

  korsteeni

  Aluksen savupiippu.

  korvetti

  Sota-alus 1700-luvulla. Nykyisin sota-alustyyppi.

  kraana

  Nosturi.

  kreijari

  Suurehko 1400-luvulta 1700-luvulle esiintynyt kaksi- tai kolmimastoinen alus.

  krusti

  Merivedessä olevan teräskappaleen syöpyessä kokonaan, sen ympärille muodostuneen krustin sisällä on kappaleen ulkomuoto säilynyt.

  kryssimasto, pekiinimasto, begiinimasto

  Kolmimastoisen täystakiloidun laivan takamasto. Neljä tai useampimastoisen täystakiloidun tai parkkilaivan toinen masto perästä lukien. Kuunarilaivan tai kuunarin kolmas masto keulasta lukien.

  kryssipurje

  Purjelaivan kryssi- eli pekiinimaston alin kahvelipurje.

  kryssätä, luovia

  purjehtia vastatuuleen.

  kummeli, kumpeli

  Valkoinen rannalla oleva kivikasa, taulu tai kallioon maalattu valkoinen alue.

  kummeli, kumpeli

  Valkoinen rannalla oleva kivikasa, taulu tai kallioon maalattu valkoinen alue.

  kuollut paino, dead weight, DWT, TDW, long ton

  Aluksen kantavuus: lastin, ihmisten ja varastojen yhteispaino, joka saa aluksen vajoamaan tiettyyn lastiviivaan saakka. 1 dwt = 1000 kg, aiemmin long ton 1 lt = 1016,05 kg.

  kuristin , koortinki

  Köysi, jolla purje kurotaan kokoon.

  kuristin , koortinki

  Köysi, jolla purje kurotaan kokoon.

  kutteri

  Yksimastoinen purjelaiva, nykyisin yleisnimitys luotsiveneille.

  kuunari

  Vähintään kahdella samanpituisella kahvelitakilalla varustettu purjelaiva.

  kuunarilaiva, barkentiini

  Vähintään kolmimastoinen purjelaiva, jossa takamastot kahvelitakiloitu ja jonka etumasto raakatakiloitu.

  kuunaripriki, brikantiini, hermafrodiittipriki

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjealus, jonka molemmissa mastoissa ylhäällä raa’at.

  kuutto, kuutti

  Pienehkö, lähinnä rannikkoliikenteessä 1600-luvulla käytetty limisaumainen, 1-3 mastoinen purjealus.

  kuutto, kuutti

  Pienehkö, lähinnä rannikkoliikenteessä 1600-luvulla käytetty limisaumainen, 1-3 mastoinen purjealus.

  kvadruppelikone

  Nelipaisuntainen mäntähöyrykone. Vrt. kompoundi- ja trippelikone.

  käymäkela, kapseli

  Pystysuoraan aluksen kannelle asennettu pyörivä kela ankkurin, raakojen ja purjeiden nostoa varten.

  käymäkela, kapseli

  Pystysuoraan aluksen kannelle asennettu pyörivä kela ankkurin, raakojen ja purjeiden nostoa varten.

  köli

  Laivan ulkopohjassa oleva emäpuu, joka jatkuu yleensä keulasta perään ja johon kaaret kiinnittyvät.

  limisauma, klinkkeri, klinkkari

  Limittäin, osittain toistensa päälle rakennettu aluksen kylkilaudoitus. Vrt. tasasauma.

  limisauma, klinkkeri, klinkkari

  Limittäin, osittain toistensa päälle rakennettu aluksen kylkilaudoitus. Vrt. tasasauma.

  messikalle, messipoika, messityttö, kalle

  Kauppa-aluksissa palveluspoika ja kokin apulainen.

  naakkeli, kohvernaakkeli

  Aluksessa irrotettava puusta tai teräksestä tehty kiinnitystappi köysille.

  silmäploki, neitsyt, jumpru, kalloploki, aaveensilmä

  Laivassa käytetty litteänpyöreä puusta valmistettu rei’itetty ploki, jota ympäröi köysi tai rautavanne. Köysi kiersi silmien kautta muodostaen taljan.

  tasasauma, kravelli

  Aluksen tasasaumainen kylkilaudoitus. Vrt. limisauma

  ajoankkuri, laahusankkuri

  Mereen heitetty yleensä iso pussi, joka hidastaa aluksen ajelehtimista.

  alahanka, lee

  Aluksen suojanpuoli, tuulen alapuoli. Vrt. ylähanka eli luuvartti.

  alusrekisteri, laivarekisteri

  Rekisteri johon ilmoitettiin kaikki vähintään 19 nettorekisteritonnin kauppamerenkulussa käytetyt alukset.

  drake, lohikäärmelaiva

  Sotatarkoituksiin käytetty viikinkilaiva.

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  heittoploki, lämsäploki

  Yhdeltä sivulta avonainen ploki. Ks. väkipyörä.

  jiippi, myötäkäännös, lehmänkäännös

  Avotuulessa halssinvaihto myötätuulen kautta. Jos purjealus ei luovittaessa pysty vastakäännökseen, kutsutaan halssinvaihtoa myötätuulen kautta lehmänkäännökseksi.

  kryssätä, luovia

  purjehtia vastatuuleen.

  kuollut paino, dead weight, DWT, TDW, long ton

  Aluksen kantavuus: lastin, ihmisten ja varastojen yhteispaino, joka saa aluksen vajoamaan tiettyyn lastiviivaan saakka. 1 dwt = 1000 kg, aiemmin long ton 1 lt = 1016,05 kg.

  laaberi

  Heikko tuuli.

  laipio, skotti

  Aluksessa poikittais- tai pituussuuntainen väliseinä.

  laivanselvittäjä, meklari

  Asiamies, agentti. Hoitaa laivaan ja sen lastiin liittyviä toimenpiteitä.

  laivapäiväkirja, lokikirja

  Päiväkirja johon merkitään kaikki matkan aikana sattuneet oleelliset tapahtumat ja tiedot.

  laivapäiväkirja, lokikirja

  Päiväkirja johon merkitään kaikki matkan aikana sattuneet oleelliset tapahtumat ja tiedot.

  laivaston ruudukko

  Laivaston käyttämä paikannusjärjestelmä, jossa lukusarjan kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat paikan pohjois-eteläakselilla. Numero kasvaa vasemmalta oikealle. Ruudun koko on 1 neliökilometri.

  lankonki, laakonki

  Aluksen maihinnoususilta.

  lankonki, laakonki

  Aluksen maihinnoususilta.

  lanne

  Aluksen kyljen peränpuoleinen osa.

  lanterna

  Lyhty, kulkuvalot.

  lasi

  Laivakellolla annettu aikamerkki.

  lastimerkki, lastiviiva, Plimsollin merkki

  Laivan ulkokylkiin maalatut merkit, jotka ilmaisevat kuinka syvälle laiva voidaan eri olosuhteissa lastata.

  lastimerkki, lastiviiva, Plimsollin merkki

  Laivan ulkokylkiin maalatut merkit, jotka ilmaisevat kuinka syvälle laiva voidaan eri olosuhteissa lastata.

  latvapurje

  Purjelaivan raakamaston huipussa oleva kolmi- tai nelikulmainen purje.

  leidarit

  Köysitikkaat.

  lenssata

  Tyhjentää esim. painolastitankki. Myös purjehtia myötätuulta.

  lenssi

  Myötätuuli.

  leveyspiiri, latitudi

  Maantieteellinen leveys. Leveyspiirit ovat päiväntasaajan suuntaisia piirejä. Nollalatitudi on päiväntasaajalla ja jakaa maapallon pohjoiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon. Vrt. pituuspiiri.

  leveyspiiri, latitudi

  Maantieteellinen leveys. Leveyspiirit ovat päiväntasaajan suuntaisia piirejä. Nollalatitudi on päiväntasaajalla ja jakaa maapallon pohjoiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon. Vrt. pituuspiiri.

  liikki, palle

  Purjeen reuna.

  limisauma, klinkkeri, klinkkari

  Limittäin, osittain toistensa päälle rakennettu aluksen kylkilaudoitus. Vrt. tasasauma.

  linjalaiva

  Noin 50 – 90 tykin, taistelussa samaan linjaan asettuvan sotalaivan nimitys 1600 – 1700-luvuilta.

  litsa

  Purjealuksessa köydestä, puusta tai raudasta valmistettu kiinnike, jolla purje kiinnitetään mastoon tai harukseen.

  lokaaminen

  Pienestä rikkomuksesta määrätty kurinpitosakko.

  loki

  Nopeus- ja matkamittari. Laahuslokia vedettiin aluksen perässä.

  loorinki

  Sivumyötäinen tuuli, laitamyötäinen tuuli. Tuuli aluksen peräkulman puolelta.

  lossata

  Lastin purkaminen.

  luode

  Laskeva vuorovesi, pakovesi. Vrt. vuoksi.

  luoti

  Vedensyvyyden mittauslaite. Köyden päässä oleva paino eli luoti heitettiin mittausta varten eteenpäin.

  luuvata

  Aluksen suunnan muuttaminen vastaisempaan tuuleen. Vrt. fallata.

  lästi

  Aluksen kantavuusmittayksikkö vuoteen 1877 asti, jolloin alettiin käyttää rekisteritonneja, 1 lästi on 1,85 rekisteritonnia. Ennen vuotta 1726 1 lästi oli 2240 kg. Vuoden 1726 jälkeen 1 raskas laivalästi on 2448 kg. Uusi lästi on 4250 kg. Lästiä käytettiin myös tilavuusyksikkönä.

  lästimaksu

  Merimiesten eläke- ja avustusrahastoon kannettu maksu. Käytetään nykyisin merimiesten huoltoon ja meripelastukseen.

  pituuspiiri, longitudi, meridiaani, nollameridiaani

  Maantieteellinen pituus. Pituuspiirit ovat maan pinnalla napojen kautta kulkevia isoympyröitä. Nollameridiaani (nollapituuspiiri) kulkee Greenwichiin tähtitornin kautta. Vrt. leveyspiiri.

  päiväntasaaja, ekvaattori, linja

  Isoympyrä, joka sijaitsee yhtä kaukana maan molemmista navoista ja jakaa maan eteläiseen ja pohjoiseen pallonpuoliskoon. Vrt. leveyspiiri.

  viilari, lepuuttaja

  Aluksen ulkokyljen laitasuoja.

  ylähanka, luuvartti

  Aluksen tuulenpuoli. Vrt. alahanka eli lee.

  auksiliaarialus, m/aux

  Apumoottorialus. Moottorilla varustettu purjealus. ”auxiliary motor”.

  haveri, merivahinko

  Vahinko tai onnettomuus, joka kohtaa alusta tai lastia.

  jiippi, myötäkäännös, lehmänkäännös

  Avotuulessa halssinvaihto myötätuulen kautta. Jos purjealus ei luovittaessa pysty vastakäännökseen, kutsutaan halssinvaihtoa myötätuulen kautta lehmänkäännökseksi.

  kaija, möljä

  Laituri. Kaija myös tukiköysi- tai vaijeri.

  laivanselvittäjä, meklari

  Asiamies, agentti. Hoitaa laivaan ja sen lastiin liittyviä toimenpiteitä.

  m/s

  Moottorialus, motor ship.

  maalspiikki, malspiikki

  Köyden tai vaijerin pujontaan käytetty teräspiikki.

  maalspiikki, malspiikki

  Köyden tai vaijerin pujontaan käytetty teräspiikki.

  maatuuli

  Yöllä maalta merelle puhaltava tuuli.

  maininki

  Tyyntyneen tuulen aiheuttama jälkiaallokko tai kauempana olevan tuulen aiheuttama aallokko.

  majakka

  Useimmiten tornimainen kiinteä rakennelma, joka ohjaa merenkulkijoita. Majakoihin luetaan valomajakat ja valottomat tunnusmajakat eli pookit.

  manilaköysi

  Banaanikasveihin kuuluvan abacan kuidusta valmistettu köysi. On luonnonkuiduista vahvin, taipuisa ja kestää merivettä. Imee vain vähän vettä itseensä.

  manööveri

  Laivaston tai aluksen liike, aluksen käsittely.

  mare Balticum

  Itämeri. Vanha Itämerestä käytetty nimi.

  mare nostrum

  Meidän meremme. Muinoin Välimerestä ja myöhemmin myös Itämerestä käytetty nimitys.

  masto

  Purjealuksen pysty pyöröpuu johon puomi ja purjeet kiinnitetään.

  maston kenkä

  Puinen tai metallinen tuki, johon maston alapää on kiinnitetty tai upotettu.

  matruusi

  Ammattitaitoinen merimies.

  mayday

  Radioliikenteessä käytetty hätäkutsu.

  meriarkeologia

  Veden alla olevien, ihmisen tekemien rakennelmien tai esineiden tutkiminen eri osa-alueiden asiantuntijoiden kesken.

  meriekipaasi

  Laivasto-osasto, joka oli koottu suomalaisista ja toimi venäläisen johdon alaisena. Perustettu 1830, lakkautettu 1878.

  merikortti

  Merikartta.

  meripeninkulma, merimaili, mpk

  Yksi pituusminuutti, 1852 m.

  meripeninkulma, merimaili, mpk

  Yksi pituusminuutti, 1852 m.

  meripeninkulma, merimaili, mpk

  Yksi pituusminuutti, 1852 m.

  meriselitys

  Aluksen päällikön viranomaiselle antama selvitys merivauriosta tai -vahingosta.

  merituuli

  Päivällä rannikolla esiintyvä, mereltä maalle puhaltava tuuli.

  mesaani

  Purjelaivan mesaanimaston alin kahveli- tai kolmiopurje.

  mesaanimasto

  Kolme tai useampimastoisen purjelaivan takimmainen masto, jossa on kahveli, mutta ei raakoja. Kaksimastoisen laivan kahvelitakamasto, jos se on etumastoa lyhyempi.

  messi

  Miehistön ruokailutila.

  messikalle, messipoika, messityttö, kalle

  Kauppa-aluksissa palveluspoika ja kokin apulainen.

  messikalle, messipoika, messityttö, kalle

  Kauppa-aluksissa palveluspoika ja kokin apulainen.

  messikalle, messipoika, messityttö, kalle

  Kauppa-aluksissa palveluspoika ja kokin apulainen.

  mestari

  Konemestari.

  miesluukku, manusluukku

  Pieni luukku, josta pääsee tankkiin tai lastiruumaan.

  miesluukku, manusluukku

  Pieni luukku, josta pääsee tankkiin tai lastiruumaan.

  mistraali

  Etelä-Ranskassa puhaltava kylmä ja kuiva pohjoistuuli.

  monitori

  Matala, noin 1850-luvun jälkeinen höyrykäyttöinen sota-alustyyppi, jonka kansi nousi vain vähän merenpinnan yläpuolelle.

  monsuunituuli

  Intian valtamerellä vuodenaikojen mukaan puhaltava tuuli.

  männän haalaus

  Koneesta männän irrottaminen, huolto, tarkistus ja/tai korjaus.

  märssykori

  Tähystyspaikka laivan mastossa.

  märssytanko

  Maston toinen osa alhaaltapäin lukien.

  märssypurje

  Purjelaivan raakatakilassa toiseksi alin, usein jaettu ylä- ja alamärssypurjeeksi.

  määrlinki

  Pellavasta valmistettu kaksisäikeinen tervattu pellavanaru.

  mönstrata

  Pestata merimiehiä.

  pii, maata piissä

  Alus on paikallaan keula tuulta vasten tai purjealuksessa purjeet on säädetty niin, että alus on lähes paikallaan.

  pituuspiiri, longitudi, meridiaani, nollameridiaani

  Maantieteellinen pituus. Pituuspiirit ovat maan pinnalla napojen kautta kulkevia isoympyröitä. Nollameridiaani (nollapituuspiiri) kulkee Greenwichiin tähtitornin kautta. Vrt. leveyspiiri.

  prammitanko, Maston kolmas osa alhaalta lukien.

  .

  naakkeli, kohvernaakkeli

  Aluksessa irrotettava puusta tai teräksestä tehty kiinnitystappi köysille.

  naakkelipenkki

  Aluksen reelinkiin tai maston ympärille kiinnitetty rei’ikäs lankku, johon naakkelit laitetaan.

  naijata

  Sitoa esim. purjetta puomiin.

  navigoida

  Ohjata alusta, määrittää sijainti.

  nettorekisteritonni, NRT

  Tilavuusmitta. 1 nrt = 2,83 m3, 100 englantilaista kuutiojalkaa. Vrt. bruttorekisteritonni.

  nettorekisteritonni, NRT

  Tilavuusmitta. 1 nrt = 2,83 m3, 100 englantilaista kuutiojalkaa. Vrt. bruttorekisteritonni.

  nettovetoisuus

  Aluksen hyötytilavuus, lastitilan tilavuus, ilmoitetaan nettorekisteritonneina. Saadaan vähentämällä bruttovetoisuudesta tiettyjen tilojen tilavuudet. Vrt. bruttovetoisuus.

  nostin, falli

  Purjeen nostinköysi tai -vaijeri.

  pituuspiiri, longitudi, meridiaani, nollameridiaani

  Maantieteellinen pituus. Pituuspiirit ovat maan pinnalla napojen kautta kulkevia isoympyröitä. Nollameridiaani (nollapituuspiiri) kulkee Greenwichiin tähtitornin kautta. Vrt. leveyspiiri.

  silmäploki, neitsyt, jumpru, kalloploki, aaveensilmä

  Laivassa käytetty litteänpyöreä puusta valmistettu rei’itetty ploki, jota ympäröi köysi tai rautavanne. Köysi kiersi silmien kautta muodostaen taljan.

  oktantti, sekstantti

  Kulmanmittauslaite leveyspiirin laskemiseksi. Oktantin asteikkokaari 1/8-osa ja sekstantin 1/6-osa täydestä ympyrästä.

  ahdin, brassi, prassi

  Purjealuksessa raa’an nokkaan kiinnitetty köysi tai vaijeri jolla raakapuut käännetään.

  ahtaa, prassata

  Purjealuksessa raakapuun kääntäminen ahtimien avulla haluttuun suuntaan. Ahtaa: myös lastata alus.

  buugi, puuki

  Halssi- tai reittiosuus.

  hankavastainen, pitivinni, piilivinni

  Tiukasti tuuleen purjehdittava suunta.

  hankavastainen, pitivinni, piilivinni

  Tiukasti tuuleen purjehdittava suunta.

  isovene, parkassi, barkassi

  Aluksen suurin laivavene.

  keulapuomi, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööti

  Purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty.

  koija, pritsi, punkka

  Vuode, makuusija.

  koija, pritsi, punkka

  Vuode, makuusija.

  kryssimasto, pekiinimasto, begiinimasto

  Kolmimastoisen täystakiloidun laivan takamasto. Neljä tai useampimastoisen täystakiloidun tai parkkilaivan toinen masto perästä lukien. Kuunarilaivan tai kuunarin kolmas masto keulasta lukien.

  lastimerkki, lastiviiva, Plimsollin merkki

  Laivan ulkokylkiin maalatut merkit, jotka ilmaisevat kuinka syvälle laiva voidaan eri olosuhteissa lastata.

  liikki, palle

  Purjeen reuna.

  paaksata

  Pyörittää konetta.

  paalumasto

  Yksiosainen masto ilman jatkotankoja. vrt. märssytanko ja prammitanko.

  paapuuri

  Aluksen vasen puoli perästä katsoen. Vrt. styyrpuuri.

  painolasti, paarlasti, ballast

  Tyhjään tai vajaasti lastattuun alukseen vakavoittamiseksi otettu toisarvoinen kuorma esim. vesi, kivi, hiekka.

  painolasti, paarlasti, ballast

  Tyhjään tai vajaasti lastattuun alukseen vakavoittamiseksi otettu toisarvoinen kuorma esim. vesi, kivi, hiekka.

  pakata

  Tuuli tulee purjeeseen väärältä (etu- tai taka)puolelta.

  pakka

  Keulakansi.

  pantturit

  Aluksen tukikaaret.

  parkki

  parkkilaiva. Vähintään kolmemastoinen, raakatakiloitu kauppalaiva, jonka takimmaisessa mastossa kahvelipurje.

  parras, reelinki

  Aluksessa kannen yläpuolinen laita, kyljen jatke.

  pasaatituulet

  Tasainen tuuli, joka puhaltaa noin 30 astetta päiväntasaajan molemmin puolin.

  peilaus

  Ruuman, pilssin, polttoainetankin jne. veden-/nestekorkeuden mittaaminen. Myös suuntiminen.

  pekiini

  Purjelaivan pekiinimaston alin raakapurje.

  pentteri, pentri

  Keittokomero.

  pentteri, pentri

  Keittokomero.

  pertti, jalkapertti

  Purjelaivan raakojen ja puomien alla oleva köysi tai vaijeri, jonka päällä purjeita käsiteltäessä seisotaan.

  peräpeili

  Aluksen perän tasomainen osa.

  piiru

  Kompassikehän 32. osa, 11,25 astetta.

  pii, maata piissä

  Alus on paikallaan keula tuulta vasten tai purjealuksessa purjeet on säädetty niin, että alus on lähes paikallaan.

  pilvipurje

  Suurissa purjealuksissa röijelin yläpuolella käytetty ylin raakapurje.

  pinassi

  Kolmimastoinen täystakiloitu tasaperäinen sota- ja kauppa-alus 1600-luvulta.

  pituuspiiri, longitudi, meridiaani, nollameridiaani

  Maantieteellinen pituus. Pituuspiirit ovat maan pinnalla napojen kautta kulkevia isoympyröitä. Nollameridiaani (nollapituuspiiri) kulkee Greenwichiin tähtitornin kautta. Vrt. leveyspiiri.

  pleissata, spleissata, pujoa

  Yhdistää köyttä tai vaijeria tai tehdä silmukka tms. määrätyllä tavalla säikeitä punoen.

  pleissata, spleissata, pujoa

  Yhdistää köyttä tai vaijeria tai tehdä silmukka tms. määrätyllä tavalla säikeitä punoen.

  poliisi, poopassi

  Laivassa tähystäjän ja ruorimiehen lisäksi vahtivuoron kolmas jäsen.

  poliisi, poopassi

  Laivassa tähystäjän ja ruorimiehen lisäksi vahtivuoron kolmas jäsen.

  pollari

  Pylväs tai tolppa aluksen kannella köysien kiinnittämistä varten.

  polvi

  Puualuksessa kansipalkkien ja kylkikaarien yhtymäkohdan tuki- ja sidepuu.

  pooki

  Valoton tunnusmajakka.

  prammitanko, Maston kolmas osa alhaalta lukien.

  .

  prammipurje

  Purjelaivan raakatakilassa märssypurjeen yläpuolella oleva raakapurje. Usein jaettu ylä- ja alaprammipurjeiksi.

  priki

  Kaksimastoinen raakatakiloitu purjelaiva, jonka isomastossa lisäksi kahvelipurje. Ks. snaupriki.

  prikipurje

  Prikin takamastossa oleva kahvelipurje.

  proviantti

  Aluksessa olevat muonavarat.

  pukseeri

  Hinaaja

  pulina

  Purjeen säätököysi. Väännös termista ”bow line”.

  pultaani

  Purjekangas.

  puomi

  Aluksessa pyöröpuu, johon purjeen alareuna kiinnitetään tai jolla purjetta levitetään.

  puomikaija

  Puomia sivulta päin tukevat köydet.

  puominkannatin, dirkki

  Aluksen takilassa oleva köysi, jolla kannatetaan puomin ulkopäätä.

  purrata

  Herättää.

  pursimies, puosu, poosu

  Pätevä merimies, joka päällystön alaisena johtaa laivaväen töitä.

  pursimies, puosu, poosu

  Pätevä merimies, joka päällystön alaisena johtaa laivaväen töitä.

  pursimies, puosu, poosu

  Pätevä merimies, joka päällystön alaisena johtaa laivaväen töitä.

  pushermasto

  Seitsemän tai useampimastoisen kuunarin tai kuunarilaivan kuudes masto keulasta lukien.

  puuppi

  Lyhyt puolikansi.

  päiväntasaaja, ekvaattori, linja

  Isoympyrä, joka sijaitsee yhtä kaukana maan molemmista navoista ja jakaa maan eteläiseen ja pohjoiseen pallonpuoliskoon. Vrt. leveyspiiri.

  röijeli, pikkuprammi, bovenprammi, puuvenprammi

  Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje.

  röijeli, pikkuprammi, bovenprammi, puuvenprammi

  Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje.

  sieniankkuri, pata-ankkuri

  Sienimäinen tai kauhamainen ankkuri.

  väkipyörä, ploki, bloki, pylpyrä

  Akselilla pyörivä pyörä, jonka kehällä on uurre köyttä varten.

  väkipyörä, ploki, bloki, pylpyrä

  Akselilla pyörivä pyörä, jonka kehällä on uurre köyttä varten.

  yläkansi, pääkansi

  Aluksen ylin, koko laivan yhtämittaisesti jatkuva vedenpitävä, usein ainoa kansi.

  parras, reelinki

  Aluksessa kannen yläpuolinen laita, kyljen jatke.

  raaka

  Purjealuksen mastoon vaakasuorasti keskeltä kiinnitetty pyöröpuu johon raakapurje kiinnitetään.

  raakapurje

  Raakaan kiinnitettävä suunnikkaan tai puolisuunnikkaan muotoinen purje.

  raakapurjekuunari

  Kaksimastoinen purjelaiva, jonka etumastossa raakatakila ja takamastossa kahvelitakila.

  raakitorvi

  Ilmanvaihtotorvi.

  radiohiiliajoitus

  Radioaktiivisen hiilen C-14 puoliintumisaikaan perustuva iänmääritysmenetelmä. Vrt. dendrokronologia.

  rakki

  Vahva rautahela, joka kiinnittää raakapuun mastoon.

  ranapalkki

  Aluksen keulassa poikittain oleva, kyljestä ulostyöntyvä palkki, jonka varaan ankkuri nostetaan.

  ranka, vannas, steevi

  Kölin ylöspäin kääntyvä jatko-osa sekä keulassa että perässä. Steevi on keulavannas.

  redi

  Satamaulappa, ankkuroitumisalue.

  reivata

  Vähentää purjeita tai purjepinta-alaa.

  reiviseislinki, seissinki

  Reivinaru. Purjeiden kiinnittämiseen puomiin tai raakaan käytetty köydenpätkä.

  rekisteritonni

  Tilavuusmittana 1 rekisteritonni = 2,83 m³ = 100 englannin kuutiojalkaa. Painomittana 1 lästi = 1,85 rekisteritonnia.

  risteilijä

  Suuri, nopea, tykein ja nykyisin ohjuksin varustettu 1800-luvun lopusta lähtien käytetty sotalaivan nimitys tai nykyisin matkustajien kuljetukseen ja vapaa-ajan viettoon tarkoitettu yleensä ylellinen laiva.

  runhultti

  Aluksen pyöröpuitten yleisnimi.

  rustiraudat

  Vahvat rautahelat, joihin mastoja sivulta tukevat vantit kiinnitetään.

  ruuma

  Lastille varattu tila kauppa-aluksessa.

  rynnäs

  Aluksen keulakupu. Kyljen keulanpuoleinen osa. Vrt. lanne.

  röijeli, pikkuprammi, bovenprammi, puuvenprammi

  Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje.

  skanssi, ruffi

  Miehistön suoja, miehistön yhteismajoitustila.

  takila, riki

  Aluksen masto, puomit, tangot ja köysistö. Vrt. juokseva ja kiinteä takila.

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  harus, staagi, taaki

  Aluksen mastoja pituussuuntaan tukeva köysi tai vaijeri.

  jalus, skuutti

  Purjeen säätököysi, jolla purjeen uloin alakulma säädetään tuuleen nähden sopivaan asentoon. Vrt. ahdin.

  ketjulukko, sakkeli

  U:n muotoinen, kierretapilla varustettu, kettingeissä ja ketjuissa käytetty lukko.

  laipio, skotti

  Aluksessa poikittais- tai pituussuuntainen väliseinä.

  oktantti, sekstantti

  Kulmanmittauslaite leveyspiirin laskemiseksi. Oktantin asteikkokaari 1/8-osa ja sekstantin 1/6-osa täydestä ympyrästä.

  pleissata, spleissata, pujoa

  Yhdistää köyttä tai vaijeria tai tehdä silmukka tms. määrätyllä tavalla säikeitä punoen.

  ranka, vannas, steevi

  Kölin ylöspäin kääntyvä jatko-osa sekä keulassa että perässä. Steevi on keulavannas.

  reiviseislinki, seissinki

  Reivinaru. Purjeiden kiinnittämiseen puomiin tai raakaan käytetty köydenpätkä.

  saaristofregatti

  Kaleerien korvaajaksi tarkoitettu soudettava alus Ruotsi-Suomen laivastossa.

  s/s

  Höyryalus, steam ship.

  saluutti

  Tervehdys- tai kunnialaukaus tyhjin panoksin.

  sargassomeri

  Atlantissa Kanariansaarten ja Länsi-Intian välissä oleva levämeri.

  scirocco

  Välimerellä Afrikasta puhaltava lämmin myrskytuuli.

  seilimaakari

  Purjeentekijä. Purjealuksessa hoiti purjeiden valmistuksen ja korjauksen.

  shebekki

  Siro, nopea ja matalakulkuinen, kolmemastoinen Välimerellä liikennöinyt purjelaiva 1600-1700-luvuilla. Samantyyppinen muunnelmana Venäjän laivastossa.

  sieniankkuri, pata-ankkuri

  Sienimäinen tai kauhamainen ankkuri.

  siiffi, chiiffi

  Konepäällikkö.

  sikoköli

  Kölin pituinen ja sen yläpuolinen rakenneosa, joka sitoo yhdessä kölin kanssa kaaret ja pohjapalkit paikoilleen.

  silmäploki, neitsyt, jumpru, kalloploki, aaveensilmä

  Laivassa käytetty litteänpyöreä puusta valmistettu rei’itetty ploki, jota ympäröi köysi tai rautavanne. Köysi kiersi silmien kautta muodostaen taljan.

  sinkkelipylpyrä

  Pylpyrä, jossa on kaksi pyörää peräjälkeen.

  skailetti, skylight, valoarkku

  Kattoon tehty korokeikkuna.

  skailetti, skylight, valoarkku

  Kattoon tehty korokeikkuna.

  skampavoija

  Neljänneskaleeri, pienikokoinen kaksimastoinen kaleeri Venäjän laivastossa.

  skanssi, ruffi

  Miehistön suoja, miehistön yhteismajoitustila.

  skeid, skeidar

  Viikinkien, sotatarkoituksiin käyttämä suurehko laiva. Vrt. drake.

  skeid, skeidar

  Viikinkien, sotatarkoituksiin käyttämä suurehko laiva. Vrt. drake.

  slagi

  Kivihiilen tai koksin palanut kuonajäte.

  sleissi

  Kuonakanki.

  slipi

  Vetotelakka.

  sluuppi

  Yksimastoinen purjealus kiinteällä keulapuomilla. Isopurje, latvapurje ja halkaisijapurjeet.

  snaumasto

  Purjealuksessa aivan isomaston taakse sijoitettu masto kahvelia varten.

  snaupriki

  Priki, jossa kahveli kiinnitetty snaumastoon. Alunperin kaikki prikit olivat snauprikejä.

  snekka

  Viikinkien käyttämä pitkä ja kapea soutu- ja purjealus.

  solmu

  Nopeuden yksikkö merellä, 1 solmu = 1 mpk/h

  souvari

  Sataman ahtaaja.

  stemplata

  Estää lastin liikkuminen kiilaamalla tai erillisillä tukirakennelmilla.

  stuertti

  Talousosaston miespuolinen esimies. Vrt. trissa.

  styyrpuuri

  Aluksen oikea puoli perästä katsottuna. Vrt. paapuuri.

  sydvesti

  Vedenpitävä, niskaa suojaava lakki.

  sykloni

  Pyörremyrsky. Matalapaine.

  andra, toinen perämies

  Vastasi purjehduksen aikana oikean laidan vahdista ja työskentelystä kannella.

  ankkuritukki, tukki

  Ankkurivarren yläpäässä poikittain oleva tukki, joka kääntää ja pitää ankkurikourat merenpohjaa vastaan.

  hakurahtilaiva, tramppi

  Rahtilaiva, joka kuljettaa rahtia kysynnän ja tarjonnan mukaan.

  harata, trallata

  Varmistaa esim. kulkuväylän syvyyttä tai etsiä hylkyä tai miinoja trallilla.

  harus, staagi, taaki

  Aluksen mastoja pituussuuntaan tukeva köysi tai vaijeri.

  kahvelikuunari, hoilo, tasalatvakuunari

  Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva.

  kuollut paino, dead weight, DWT, TDW, long ton

  Aluksen kantavuus: lastin, ihmisten ja varastojen yhteispaino, joka saa aluksen vajoamaan tiettyyn lastiviivaan saakka. 1 dwt = 1000 kg, aiemmin long ton 1 lt = 1016,05 kg.

  taavetti

  Aluksen partaalla oleva kiertyvä nostokurki veneiden, ankkureiden yms. nostamiseksi alukseen.

  taifuuni

  Kaakkois-Aasiassa esiintyvä pyörremyrsky.

  takila, riki

  Aluksen masto, puomit, tangot ja köysistö. Vrt. juokseva ja kiinteä takila.

  talja, jiina

  Väkipyörä, jonka muodostaa kaksi köyden yhdistämää yksi- tai useampipyöräistä plokia. Useampikertaistaa käytetyn voiman.

  talonpoikaisalus

  Maaseudun asukkaitten muodostaman laivaisännistön varustama ja rakennuttama yleensä pienikokoinen laiva.

  talonpoikaispurjehdus

  Maalaisväestön harjoittama purjehduselinkeino.

  tamppi

  Vapaa köydenpää.

  tasasauma, kravelli

  Aluksen tasasaumainen kylkilaudoitus. Vrt. limisauma

  telegrammi

  Konekäskyvälitin komentosillan ja konehuoneen välillä.

  timperi

  Kirvesmies laivalla.

  tokka

  Rakennustelakka, satama-allas.

  tornado

  Voimakas ja tuhoisa paikallinen ilmapyörre. Vrt hurrikaani.

  touvi

  Paksu köysi.

  triivaaminen

  Tilkitseminen.

  trimmari

  Hiililämmitteisessä höyryaluksessa lämmittäjän apulainen.

  trimmaus, viippaus

  Aluksen lastin siirtäminen halutun trimmin eli keula- ja peräsyvyyksien eron saavuttamiseksi.

  trippelikone

  Kolmipaisuntainen mäntähöyrykone. Vrt. kompoundi- ja kvadruppelikone.

  trissa

  Emäntä, naispuolinen talousesimies. Vrt. stuertti.

  trombi

  Pyörrepatsas. Paikallinen pyörremyrsky.

  trossi

  Paksu köysi.

  tukkiankkuri, amiraliteettiankkuri

  Perinteinen ankkurityyppi, johon kuuluu kourat ja tukki.

  tunkki, donkey

  Apuhöyrykone. Tunkiksi kutsutaan myös alipäällystöön kuuluvaa konemiestä. Vrt. donkeyman.

  turkki

  Aluksen sisäpuolinen kansi.

  tuulensilmä

  Täysvastaisen tuulen suunta.

  tyfoni

  Paineilmakäyttöinen vihellin.

  tykkisluuppi, tykkijolla, tykkipursi, tykkivene

  Soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus 1700-luvulla.

  tykkisluuppi, tykkijolla, tykkipursi, tykkivene

  Soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus 1700-luvulla.

  tykkisluuppi, tykkijolla, tykkipursi, tykkivene

  Soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus 1700-luvulla.

  tykkisluuppi, tykkijolla, tykkipursi, tykkivene

  Soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus 1700-luvulla.

  täkki

  Aluksen ulkokansi.

  täystakila

  Raakapurjeilla varustettu takila.Jokaisessa mastossa raakapurje(et).

  töijata

  Kiinnittää alus esim. laituriin.

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  halkaisija, klyyvari, liivari, leikkaajapurje, sisähalkaisija, sisäliivari, ulkohalkaisija, ulkoliivari

  Etupurje. Kolmella keulaharuspurjeella varustetussa purjealuksessa keskimmäisin kolmiopurjeista. Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa se on jaettu ulko- ja sisähalkaisijaksi (-liivariksi).

  uisko

  Mastolla varustettu soutuvene Laatokalla. Myös matka- ja pitäjäveneiden nimitys.

  uppouma, deplasementti

  Aluksen syrjäyttämän vesimäärän paino.

  ranka, vannas, steevi

  Kölin ylöspäin kääntyvä jatko-osa sekä keulassa että perässä. Steevi on keulavannas.

  skailetti, skylight, valoarkku

  Kattoon tehty korokeikkuna.

  trimmaus, viippaus

  Aluksen lastin siirtäminen halutun trimmin eli keula- ja peräsyvyyksien eron saavuttamiseksi.

  vantti

  Aluksen mastoa sivultapäin tukeva köysi tai vaijeri.

  vanttiruuvi

  Vanttien kiristämiseen käytetty putkimainen ruuvi.

  varppausankkuri, driki

  Kevyt ankkuri, jota käytettiin aluksen hinaamiseksi eteenpäin esim. satamassa.

  vastakäännös, venda, ämmänkäännös

  Luovittaessa halssinvaihto tuulensilmän kautta. Avotuulessa, jiipin sijasta esim. turvallisuussyistä, halssinvaihto tuulensilmän kautta on ämmänkäännös.

  vastakäännös, venda, ämmänkäännös

  Luovittaessa halssinvaihto tuulensilmän kautta. Avotuulessa, jiipin sijasta esim. turvallisuussyistä, halssinvaihto tuulensilmän kautta on ämmänkäännös.

  veckosjö, viku

  Todennäköisesti viikinkiajalla käytetty kuljetun matkan yksikkö, soutajien vaihto- tai levähdysväli. Noin 7,5 km, vaihteluväli väylästä riippuen n. 3,8 – 9 km.

  veckosjö, viku

  Todennäköisesti viikinkiajalla käytetty kuljetun matkan yksikkö, soutajien vaihto- tai levähdysväli. Noin 7,5 km, vaihteluväli väylästä riippuen n. 3,8 – 9 km.

  venttiili

  Pyöreä, avattava sulkuluukullinen laivaikkuna.

  viilari, lepuuttaja

  Aluksen ulkokyljen laitasuoja.

  viirata

  Laskea tai löysätä.

  viistopurje

  Purjelaivan pitkittäissuunnassa oleva purje esim. harus- tai kahvelipurje. Myös kolmionmuotoisten purjeiden nimitys.

  visseli

  Vihellin.

  vuoksi

  Nouseva vuorovesi. Vrt. luode.

  vuorovesi

  Vedenpinnan korkeuden jaksottainen vaihtelu, jonka saa aikaan kuun ja auringon vetovoima sekä maapallon pyöriminen. Vuoksi on nouseva ja luode laskeva vuorovesi.

  väkipyörä, ploki, bloki, pylpyrä

  Akselilla pyörivä pyörä, jonka kehällä on uurre köyttä varten.

  välimasto

  Täystakiloidun laivan tai parkin kolmas masto keulasta lukien.

  väylinki

  Purjealuksen vanteissa olevat köysitikkaat.

  w

  yliperämies, försti

  Laivan arvojärjestyksessä kapteenin jälkeen seuraava. Kauppalaivastossa vuoteen 1962 asti käytettiin nimitystä ensimmäinen perämies. Hänelle kuului vastuu laivan hoidosta ja laivatöiden sujumisesta. Vrt. ensimmäinenperämies.

  ylähanka, luuvartti

  Aluksen tuulenpuoli. Vrt. alahanka eli lee.

  yläkansi, pääkansi

  Aluksen ylin, koko laivan yhtämittaisesti jatkuva vedenpitävä, usein ainoa kansi.

  akansolmu, ämmänsolmu

  Väärin tehty merimiessolmu joka luistaa.

  vastakäännös, venda, ämmänkäännös

  Luovittaessa halssinvaihto tuulensilmän kautta. Avotuulessa, jiipin sijasta esim. turvallisuussyistä, halssinvaihto tuulensilmän kautta on ämmänkäännös.

  öljystimmi

  Öljylämmitteinen höyrylaiva. Vrt. kolistimmi.

  Comment (1)

  1. Pingback